Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Strona Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W ramach podstawowej działalności merytorycznej w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie funkcjonuje 6 działów: Rękopisów i Starodruków, Literatury i Prasy, Muzyki, Sztuki i Pamiątek po Pisarzach, Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego oraz Oświatowo-Audiowizualny. Dorobek wejherowskiego muzeum to setki wystaw, kilkadziesiąt publikacji samodzielnych i drugie tyle wydanych we współpracy z licznymi partnerami, wiele imprez, koncertów, sympozjów, seminariów i promocji książek.