DNA GDAŃSK

Dział DNA-Gdańsk powstał w wyniku inkorporacji DNA-Gdańsk Sp. z o.o., firmy o 16-letnim doświadczeniu w dostarczaniu rozwiązań i narzędzi dla biologii medycznej i biologii molekularnej. Połączenie podmiotów nastąpiło we wrześniu 2010 r., marka DNA-Gdańsk została zachowana. DNA-Gdańsk to jedna z pierwszych firm biotechnologicznych w Polsce z autorskimi metodami w dziedzinie genotypowania mikroorganizmów i najlepszymi ekspertami w kraju z zakresu inżynierii genetycznej i diagnostyki molekularnej. 

Produkty DNA-Gdańsk
- Zestawy do izolacji DNA i RNA (zestawy EXTRACTME)
- Zestawy diagnostyczne PCR i Real-Time PCR
- Odczynniki do PCR i QPCR (polimerazy DNA, Master Mix'y, dNTPs i inne)
- Zestawy dydaktyczne z zakresu biologii molekularnej, biochemii i biotechnologii środowiska
- Enzymy i białka (proteinaza K, lizostafyna, białka SSB i in.)
- Markery DNA (wzorce wielkości)
- Sprzęt i odczynniki do elektroforezy agarozowej i poliakrylamidowej

Usługi
- Analiza poziomu ekspresji genów
- Genotypowanie szczepów drobnoustrojów 
- Projektowanie i testowanie zestawów diagnostycznych PCR i QPCR
- Genetyczna identyfikacja mikroorganizmów oraz badanie powiązań filogenetycznych
- Projektowanie i synteza oligonukleotydów (zwykłych i znakowanych)
- Identyfikacja mikroorganizmów w próbkach środowiskowych
- Oznaczanie czynników wirulencji przy pomocy multipleksowego PCR
- Izolacja i oczyszczanie lipopolisacharydów (LPS) z bakterii Gram ujemnych
- Oznaczanie właściwości mutagennych związków chemicznych in vitro (test Amesa) 
- Badania mikrobiologiczne kosmetyków
- Oznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej produktów z rozmaitych gałęzi przemysłu 
- Ocena odporności materiałów na biodeteriorację w wyniku działania drobnoustrojów
- Kursy Biologii Molekularnej (m.in. PCR, Real-Time PCR, Immunodetekcja białek, Klonowanie molekularne, Genotypowanie)