Często zadawane pytania

Zależy nam, aby korzystanie z naszych usług było klarowne i satysfakcjonujące. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące naszych usług. Jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się skontaktować z nami - jesteśmy gotowi służyć pomocą!

Wszystko zależy od ustaleń, zwykle dysponujemy serwerami deweloperskim gdzie prezentujemy efekty tzw ‘sprintów’, czyli tygodniowych lub dwutygodniowych efektów naszej pracy. Myślę, że pierwsze efekty najszybciej klient widzi po około 2-3 tygodni, wtedy rzeczywiście jest co pokazać.

Wszystko zależy od specyfikacji, dobrze jest kontaktować się z nami często ( i do tego nawet zachęcamy klientów), być zaangażowanym w projekt bo często wielu błędów można uniknąć już w początkowym etapie. Jesteśmy elastyczni, więc nie upieramy się przy pierwotnej specyfikacji o ile zakres zmian jest rozsądny.

Firma webtechnika ma podpisana stałą umowę na opiekę prawną, pieczę nad RODO w firmie pełni DP (tu będzie link jak się zgodzą)    Zabezpieczenia zgodności z RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych) w kontekście projektów Webtechniki obejmują szereg środków mających na celu ochronę prywatności danych użytkowników. Oto kilka kluczowych aspektów i zabezpieczeń związanych z RODO przy tworzeniu aplikacji webowych w języku Python:   Szyfrowanie danych (SSL/TLS): Zapewnienie, że komunikacja pomiędzy użytkownikiem a serwerem jest zaszyfrowana, co ogranicza ryzyko przechwycenia danych przez nieuprawnione osoby. Umożliwienie protokołu HTTPS na stronie internetowej jest kluczowe.   Polityka Prywatności: Umieszczenie klarownej polityki prywatności, informującej użytkowników o tym, jakie dane są zbierane, w jaki sposób są przetwarzane i do czego są wykorzystywane. Polityka ta powinna być łatwo dostępna dla użytkowników.   Zgoda na przetwarzanie danych: Zbieranie i dokumentowanie zgód od użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych. Strona internetowa powinna umożliwiać użytkownikom wyrażenie świadomej i dobrowolnej zgody.   Prawa użytkowników: Zapewnienie, że użytkownicy są świadomi swoich praw zgodnie z RODO, takich jak prawo dostępu do danych, prawo do poprawiania błędów, prawo do usunięcia danych itp. Mechanizmy do obsługi takich żądań powinny być dostępne.   Bezpieczeństwo systemu: Zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak firewall, oprogramowanie antywirusowe, aktualizacje systemowe, aby zminimalizować ryzyko naruszenia danych. Nad bezpieczęństwem czuwa firma Cloudformers sp. z o.o.   Monitorowanie i zgłaszanie naruszeń danych: Ustanowienie systemu monitorowania działań związanych z danymi osobowymi oraz procedur zgłaszania naruszeń danych zgodnie z wymaganiami RODO.   Pseudonimizacja i minimalizacja danych: Ograniczenie zbieranych danych do minimum niezbędnego do realizacji celów przetwarzania. Pseudonimizacja danych, czyli zastępowanie identyfikatorów danych innymi danymi, może również pomóc w osiągnięciu zgodności z RODO.   Audyt zgodności: Regularne przeprowadzanie audytów zgodności z RODO w celu monitorowania i aktualizowania procedur oraz dostosowywania ich do zmieniających się wymagań prawnych.   Edukacja pracowników: Zapewnienie, że pracownicy są świadomi zasad RODO i mają odpowiednie szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych.   Warto pamiętać, że zabezpieczenia te są jedynie ogólnym przeglądem, a zgodność z RODO wymaga zindywidualizowanego podejścia, dostosowanego do konkretnego kontekstu i rodzaju przetwarzanych danych. Dlatego też, przedsiębiorstwa powinny zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w ochronie danych osobowych, aby upewnić się, że ich praktyki są zgodne z obowiązującymi przepisami.  

Dysponujemy własnym oprogramowaniem do zgłaszania problemów, klienci otrzymują dostęp do systemu zgłaszania błędów, gdzie mogą w prosty sposób powiadomić nas o sytuacji jaka wystąpiła.

Tak, na nasze prace udzielamy 6 miesięcznej gwarancji, jednak z doświadczenia wiemy, że wszystkie rzeczy nieprzewidziane występują maksymalnie w czasie do 2 miesięcy.

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, wszystko zależy od wielu czynników takich jak zakres funkcji, skomplikowanie, użyte technologie. Cena może się wahać od 3000 do nawet miliona złotych. Najtańszym rozwiązaniem są proste strony zarządzalne, z prostymi formularzami, te najdroższe to zaawansowane systemy z wieloma integracjami, przetwarzaniem danych o dużym stopniu skomplikowania.  Kolejnym czynnikiem jest grafika. Do grafiki podchodzimy na dwa sposoby - pierwszy to szybki wybór szablonu graficznego, dostosowanie go do potrzeb klienta, drugi sposób to indywidualne podejście - praca z grafikiem (co oczywiście znacznie zwiększa koszt wykonania).

Stworzenie aplikacji webowej, mobilnej czy jakiejkolwiek innej to połowa problemu. Każde oprogramowanie zwykle otrzymuje aktualizacje zwykłe oraz bezpieczeństwa. W przypadku prostych stron internetowych stworzonych przy użyciu frameworka Django nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, jednak duże projekty podłączone do baz danych wypadałoby co jakiś czas aktualizować. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i z chęcią podejmiemy się utrzymania Państwa strony długofalowo.

Tak, 6 miesięcy lub inny ustalony umową. Oferujemy też umowy długofalowe na utrzymanie, aktualizacje i rozwój oprogramowania.

Wszystko zależy przede wszystkim od zakresu. Minimalny czas trwania projektu który tworzymy od zera to około 2 tygodni. Szybsze może być wdrożenie naszej platformy e-commerce, bo być może sprowadzi się to tylko do lekkich zmian graficznych. Zapraszamy do kontaktu aby wycenić Państwa pomysł.

W pierwszej kolejności spotkanie, gdzie poznajemy specyfikę firmy i oczekiwania klienta, spisanie wymagań, stworzenie wstępnej specyfikacji. Kolejnym krokiem jest przedstawienie kolejnych zadań tak, jak je zrozumieliśmy, aby uniknąć nieporozumień. Specyfikacja jest nam potrzebna do kolejnego kroku jakim jest umowa. Gdy po miesiącach uzgodnień z prawnikami ponownie się spotkamy, przystępujemy do prac w cyklach tygodniowych lub dwutygodniowych. W cyklach tych prezentujemy postęp prac, zadajemy pytania i zaznaczamy kolejne etapy jako wykonane. W zależności od ustaleń, klient otrzymuje wersję deweloperską na której może testować bieżące zmiany, wersja ta też jest przydatna po zakończeniu podstawowej części prac - w przypadku rozbudowy, rozwoju i integracji. Gdy wszystko jest gotowe następuje wdrożenie (i długoletnia współpraca związana z opieką nad projektem).

Masz pytania? Zadzwoń do nas!