Branże

 

Nasze usługi znajdą zastosowanie w wielu obszarach działalności takich jak: przemysł, produkcja, usługi (usługi finansowe, handlowe, edukacyjne, logistyczne, magazynowe, technologiczne, medyczne, HR, administracyjne - np. administracja publiczna). I w wielu innych. Odkryj, jak nasze dostosowane do konkretnych branż rozwiązania IT pozytywnie wpływają na procesy biznesowe, poprawiają wydajność, i przynoszą realne korzyści.

 

Twoja branża, nasze rozwiązania. Odkryj potencjał innowacji!

 

Case studies:

Oprogramowanie do zarządzania badaniami nieniszczącymi (NDT)

Jako Webtechnika, dążymy do długoletniej współpracy z naszymi klientami, a ci, którzy decydują się na długofalowe projekty, stają się dla nas najcenniejszymi partnerami. Przykładem takiej współpracy jest firma Navitest, z którą budujemy i rozwijamy oprogramowanie do zarządzania procesem badań nieniszczących od ponad 9 lat.

Zdiagnozowany problem:

Celem stworzenia oprogramowania było wdrożenie obiegu dokumentacji dotyczących wyników badań nieniszczących, które pomagają w wykrywaniu usterek konstrukcji, takich jak ogniska korozji, mikropęknięcia czy naruszenia konstrukcji. Rozwiązanie to przyczynia się do usprawnienia procesu badawczego, wymiany informacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami oraz generuje raport końcowy z wynikami badań.

Zakres prac:

 • stworzenie oprogramowania do zarządzania badaniami nieniszczącymi Ariadna;
 • aktualizacja Ariadny do wersji 3.0:
  • zmiana wersji Pythona z 3.6 na 3.10, Django z wersji 2.2 na 4.1.7 oraz aktualizacja 24 paczek towarzyszących);
  • dostosowanie bazy danych pod nowe wymagania, w tym przeniesienie danych na nowszego PostgreSQL;
  • ingerencja w 61 plików istniejącego kodu;
 • rozszerzenie testów jednostkowych (unittests);
 • weryfikacja instancji przez pracowników Navitest.

Obecnie planujemy integrację oprogramowania z innymi systemami używanymi przez partnerów Navitest, co stanowi kolejny etap rozwoju projektu.

Użyte technologie:
Python, Django, PostgreSQL, Celery, Redis

 

Automatyzacja procesu zleceń od partnerów

Zdiagnozowany problem:

Firma otrzymywała zlecenia od swoich partnerów, korzystających z różnych systemów. Proces obsługi zamówień polegał na wielokrotnym ręcznym sprawdzaniu tych systemów, co powodowało konieczność zarządzania wieloma loginami, hasłami i osobami, które miały do nich dostęp.

Zakres prac:

 • stworzenie automatu, który regularnie sprawdzał, czy pojawiły się nowe zlecenia od partnerów;
 • wyeliminowanie konieczności wielokrotnego logowania się do różnych systemów;
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa — loginy i hasła partnerów zostały zaszyte bezpośrednio w oprogramowaniu;
 • zapewnienie właściwej kontroli dostępu do systemu za pomocą ról i uprawnień.

Użyte technologie:
Python, Django, PostgreSQL.

 

Skuteczne zarządzanie czasem pracy

Zdiagnozowany problem:

W naszej firmie napotkaliśmy trudności z efektywnym rejestrowaniem czasu pracy programistów nad projektami i poprawnością ewidencji przepracowanych godzin. Niezależnie od dostępnych na rynku narzędzi do śledzenia czasu pracy, firma zdecydowała się na własne, wewnętrzne rozwiązanie, integrując je z istniejącymi produktami, takimi jak Taiga (taiga.io)

Zakres prac:

 • stworzenie aplikacji Webtechnika Time Tracker (WTT) do skutecznego zarządzania projektami oraz optymalnego wykorzystania czasu pracowników;
 • integracja z Taigą (taiga.io) wyeliminowała konieczność ręcznego przypisywania projektów i zadań, automatycznie pobierając je z platformy; to usprawnienie pozwala uniknąć nieścisłości wynikających z rozbieżności w nazewnictwie projektów i oszczędza czas;
 • funkcjonalność przypisywania każdemu pracownikowi wymiaru pracy, podglądu nieobecności oraz kontroli nad pracą nad projektami;
 • dostęp do ogólnego zestawienia wyników pracowników pozwala na dokładne monitorowanie czasu pracy, efektywności, a także wydajności, dzięki temu można podejmować decyzje personalne i zarządzające z pełną wiedzą na temat pracy zespoł;
 • implementacja modułu prezentowania przepracowanych godzin dla kontrahentów;
 • integracja z wewnętrznym generatorem CV, umożliwiającym pobieranie projektów i zadań, co ułatwia tworzenie profesjonalnych portfolio pracowników.

Aplikacja jest dostępna również dla naszych klientów. Webtechnika Time Tracker to kompleksowe rozwiązanie, które integruje się z istniejącymi narzędziami, eliminuje zbędne ręczne czynności, a jednocześnie umożliwia dokładne monitorowanie czasu pracy i efektywności zespołu.

Użyte technologie:
Python, Django, PostgreSQL.

 

Realizujesz projekt? Zadzwoń do nas!