Praktyki zawodowe - python i django

Praktyki zawodowe - python i django

Wszystko co dobre kiedyś się kończy. 
W minionym tygodniu zakończyliśmy tegoroczne praktyki studenckie w firmie Webtechnika, odbywające się we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

Praktyki szczególne, ponieważ z uwagi na COVID-19 byliśmy zmuszeni na częściowe przeprowadzenie ich w formie zdalnej. Na szczęście mając doświadczenie w pracy trybie zdalnym, byliśmy w stanie przeprowadzić praktyki sprawnie, bez niedogodności dla studentów jak i zespołu firmy.

W trakcie praktyk studenci nabyli umiejętności w zakresie programowania w języku Python, głównie przy użyciu frameworku Django. Nauczyli się także zasad pisania czystego kodu, współpracy w zespole z wykorzystaniem narzędzi rozproszonego systemu kontroli wersji (GIT i bitbucket). Uczestnicy praktyk mieli możliwość zapoznania oraz brania udziału w pełnym projekcie tworzenia oprogramowania od utworzenia zadania, poprzez pisanie testów jednostkowych na demie dla klienta, zebraniu feedbacku, na  deploymencie skończywszy. Efektem naszej współpracy są nie tylko proste strony www, ale również bardziej zaawansowane CMSy i CRMy.

Dzięki współpracy z pracownikami firmy, osoby praktykujące zakończyły kilka istotnych projektów dla klientów. Mając tym samym możliwość wykorzystania wiedzy ze studiów w praktyce.

Z siedmiu osób odbywających praktyki wybraliśmy cztery, które otrzymały propozycję dalszej współpracy! Gratulujemy! 

Chcesz wziąć udział w praktykach w przyszłym roku? Obserwuj naszą stronę oraz fanpage na facebooku. https://www.facebook.com/webtechnika