Współpraca długofalowa

Współpraca długofalowa

Najnowsza wersja oprogramowania do zarządzania badaniami nieniszczącymi

Jako Webtechnika jesteśmy nastawieni na długoletnią współpracę z klientem. Partnerzy decydujący się na długofalowe tworzenie oprogramowania z nami to nasi najcenniejsi klienci. Jednym z takich klientów jest firma Navitest, dla której od ponad 9 lat tworzymy i rozwijamy oprogramowanie do zarządzania procesem badań nieniszczących. Jak to z oprogramowaniem bywa, czasami staje się nieaktualne 'o postęp', zarówno ten w języku Python (kolejne wersje kompilatora) jak i we frameworku Django wraz z używanymi modułami. Kolejny raz staliśmy przed wyzwaniem 'dużej' aktualizacji, do której przygotowywaliśmy się prawie 6 miesięcy. Efektem naszej pracy jest: Zmiana wersji Pythona z 3.6 na 3.10, zmiana Django z wersji 2.2 na 4.1.7, aktualizacja 24 paczek towarzyszących. Wymagało to oczywiście dostosowania bazy danych pod nowe wymagania (przy okazji przenieśliśmy wszystko na nowszego PostgreSQL'a). Ale to nie wszystko... Operacja wymagała ingerencji w 61 plików istniejącego już kodu. Całe szczęście, że kod jest otestowany (unittests), a postawiona równolegle instancja została gruntownie sprawdzona przez pracowników firmy Navitest.

Pierwsze kroki w kierunku stworzenia oprogramowania do badań nieniszczących zostały poczynione 5 marca 2014 roku, a pierwsza wersja 'umarła' wraz z ostatnim commitem do repozytorium w dniu 15 stycznia 2016. Było to konsekwencją październikowej decyzji zarządu o rozpoczęciu tworzenia nowej wersji oprogramowania. Dzięki pierwszej wersji udało się określić główne wymagania i kierunki rozwoju. Oprogramowanie to dostało również swoją nazwę - Ariadna. Prace rozpoczęły się 16 października 2015 roku oficjalnym utworzeniem brancha 'raporty2.0', a wersja 2.0 funkcjonowała do dnia dzisiejszego, generując 219 stron commitów po 25 commitów na każdej (5475!). Za pomocą systemu zgłaszania problemów i nowych funkcjonalności zostało stworzonych (i prawie tyle samo zamkniętych!) ponad 1020 zgłoszeń. Dziś z dumą możemy oznajmić, że przechodzimy na wersję 3.0, która będzie wstępem do integracji innych systemów będących w użyciu przez partnerów firmy Navitest - lidera wśród badań nieniszczących, a wiedza programistów Webtechniki oraz doświadczenie - gwarantują powodzenie przedsięwzięcia.