Webtechnika Time Tracker

Webtechnika Time Tracker

Tagi:  time tracker  taiga.io  wydajność 

Webtechnika Time Tracker (WTT) to aplikacja służąca do rejestrowania czasu pracy programistów nad projektami. Powstała w celu rozwiązania problemów z brakiem poprawnej ewidencji przepracowanych godzin. Pozwala firmie na efektywne zarządzanie projektami, optymalne wykorzystanie czasu pracowników oraz prostej prezentacji przepracowanych godzin dla kontrahentów firmy.

 

 

Webtechnika Time Tracker (WTT) to aplikacja służąca do rejestrowania czasu pracy programistów  nad projektami. Powstała w celu rozwiązania problemów z brakiem poprawnej ewidencji przepracowanych godzin. Pozwala firmie na efektywne zarządzanie projektami, optymalne wykorzystanie czasu pracowników oraz prostej prezentacji przepracowanych godzin dla kontrahentów firmy.

Mimo ogólnodostępnych podobnych narzędzi, firma zdecydowała się na własną, wewnętrzną aplikację, ponieważ pozwoliło to na zawarcie w niej autorskich rozwiązań, których brakuje w tych dostępnych na rynku. Stworzenie jej od podstaw umożliwiło integrację z wykorzystywanymi już przez firmę produktami, takimi jak Taiga. 

Integracja aplikacji z Taigą (taiga.io) umożliwia automatyczne pobieranie projektów i zadań, a także przypisywanie do nich pracowników, bez konieczności wykonywania tego ręcznie. Ułatwia to pracę nad projektami poprzez eliminację możliwych nieścisłości powstałych w skutek rozbieżności w nazewnictwie projektów między platformami oraz pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na wprowadzenie danych. W przypadku zmiany danych na Taidze, aplikacja pobierze różnice i dokona aktualizacji. Każdy pracownik może zalogować się do Taigi za pomocą formularza widocznego na stronie głównej aplikacji, od tego momentu synchronizacja będzie przeprowadzana okresowo co ustalony czas (np. co 5 minut).

Właściciel firmy może każdemu pracownikowi przypisać wymiar pracy (etat, pół etatu, ¾ etatu, 7 godzin - dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności), a także, w przypadku niepojawienia się w pracy - zaznaczyć mu nieobecność (urlop, chorobowe). 

Administrator ma dostęp do “płachty” pracowników, która pozwala uporządkować czasy pracy razem z wyżej wymienionymi danymi, obliczyć czas efektywnie wykorzystany i niewykorzystany lub nadgodziny, a także wydajność. Daje to możliwość dokładnego kontrolowania efektywności pracy i może być przydatne w kontekście decyzji personalnych, czy też wynagrodzeń. Może na bieżąco sprawdzać status pracy nad zadaniem i wyświetlić listę zaangażowanych w nie pracowników.

Aplikacja jest dostępna także dla Klienta, który też może sprawdzić w czasie rzeczywistym status zadania oraz uzyskać informacje na temat postępów nad projektem i czas przeznaczony przez pracowników na wykonywanie poszczególnych zadań w postaci szczegółowych raportów.

Oprogramowanie to łączy również wewnętrzny generator CV. Po wybraniu stosownej opcji przez administratora, następuje pobranie projektów i zadań z Time Trackera.  Zadania są zapisywane w formie zaangażowania pracownika podczas pracy przy danym projekcie, jeśli ono jeszcze nie istnieje. W przeciwnym wypadku dane nie są nadpisywane w celu uniknięcia konfliktów i utraty wcześniej dodanych informacji na temat danego projektu.

Wykorzystane technologie:
Python, Django, Bootstrap, JQuery, JS, HTML, CSS, SCSS, Docker,

Integracja stworzona przez studentów UWM w ramach stażów studenckich pod kierunkiem Bartłomieja Opajdowskiego.