Python – jak przyspieszyć algorytm na przykładzie importu pliku PDF

Python – jak przyspieszyć algorytm na przykładzie importu pliku PDF

Dlaczego nasz kod często nie jest optymalny?

Istnieje wiele przyczyn, z powodu których nie tworzymy optymalnego kodu. Pierwsza, jaka przychodzi mi na myśl to krótkie terminy niepozwalające rozwinąć skrzydeł i dopracować szczegółów. Kolejną może być fakt, że klient nie zawsze oczekuje i potrzebuje kodu wykonującego się w ułamku sekundy. W sytuacji, gdy nasz algorytm będzie wykorzystywany stosunkowo rzadko bardziej opłacalne może okazać się czekanie kilku(nastu) sekund niż ponoszenie większych kosztów. Ostatnią przyczyną, o jakiej chciałbym wspomnieć są nasze umiejętności. Kto nigdy nie poczuł zażenowania analizując własny kod sprzed kilku miesięcy, a tym bardziej lat niech pierwszy rzuci pendrivem.

Jak optymalizować kod w pythonie i nie tylko?

Do wyboru mamy dwie opcje. Pierwsza z nich to usprawnienie istniejącego algorytmu, natomiast druga – zazwyczaj prostsza i dająca lepsze efekty – to napisanie funkcji od nowa. W poniższym przykładzie zaprezentuję obydwa podejścia. Drugie podejście bywa szczególnie owocne po latach, ponieważ w czasie, który minął od stworzenia kodu mogły pojawić się nowe, przydatne biblioteki.

Przykład praktyczny - import pliku PDF

Zadanie postawione przez klienta brzmi następująco: „Przygotujcie mi funkcję, która wczyta plik PDF, następnie podzieli go na pojedyncze strony i doda do istniejącego raportu jako załącznik.”. Podczas testowania rozwiązań wykorzystałem 13-stronnicowy plik PDF dostarczony przez klienta.

Na początku nasz algorytm wygląda następująco:


def pdf_upload (filename, data):
  images = []
  created_jpgs = False
  with Image(filename=filename, resolution=300) as img:
    images = []
    if len(img.sequence) > 1:
      for x in img.sequence:
       path = '{0}-{1.index}.jpg'.format(data.full_path.replace('.jpg', ''), x)
       convert_image(images, x, path)
    else:
      path = '{0}-{1}.jpg'.format(data.full_path.replace('.jpg', ''), 0)
      convert_image(images, img, path)
    return images

 


def convert_image(images, img, path):
  """Postprocessing photo."""
  images.append(path)
  img_page = Image(image=img)
  img_page.compression_quality = 20
  img_page.resize(2000, 2820) # zachowuje proporcje formatu A
  img_page.alpha_channel = 'remove'
  img_page.save(filename=path)

Pseudokod:

- wczytaj PDF i „zeskanuj go” z DPI 300
- sprawdź czy liczba stron jest większa niż 1
- określ ścieżkę do pliku i przekonwertuj każdą stronę przy pomocy funkcji ‘convert_image’
- jeśli nie użyj innej nazwy, a następnie przekonwertuj stronę

Czas wykonywania tego algorytmu wynosi aż 163s, dla DPI 200 maleje do 17.2s, ale w przypadku niektórych PDFów jakość może okazać się niewystarczająca.

Podejście pierwsze – wykorzystując posiadany kod


def pdf_upload_fast_and_furious(filename, data):
  images = []
  pdf = PdfFileReader(filename)
  for page in range(pdf.getNumPages()):
    pdf_writer = PdfFileWriter()
    pdf_writer.addPage(pdf.getPage(page))
    output = f'{filename.replace(".pdf", "")}-{page}.pdf'
    with open(output, 'wb') as output_pdf:
      pdf_writer.write(output_pdf)
    with Image(filename=output, resolution=300) as img:
      path = f'{data.full_path.replace(".jpg", "")}-{page}.jpg'
      images.append(path)
      convert_image(images, img, path)
      os.remove(output)
  return images

Pseudokod:

- dla każdej strony w dokumencie wykonaj:
- wczytaj stronę do pamięci
- zapisz stronę jako PDF
- wczytaj stronę „skanując” ją z DPI 300
- określ ścieżkę do pliku i przekonwertuj go znaną funkcją ‘convert_image’
- usuń stronę w PDF

Tak zapisany kod wykonuje się 24.5s, co oznacza 6.8x szybszy algorytm niż na początku.

Wersja ostateczna – z wykorzystaniem biblioteki pdf2image


def pdf_upload_2_fast_2_furious(filename, data):
  """Upload drawing in high quality."""
  with open(filename, 'rb') as filehandle:
    pdf = PdfFileReader(filehandle)
    pages = pdf.getNumPages()
  with tempfile.TemporaryDirectory() as path:
    images_from_path = convert_from_path(
      filename,
      output_folder=path,
      last_page=pages,
      dpi= 300,
      first_page=1,
      thread_count=1,
    )
  images = []
  for index, page in enumerate(images_from_path):
    path = f'{data.full_path.replace(".jpg", "")}-{index}.jpg'
    page.save(path, 'JPEG')
    images.append(path)
  return images

Pseudokod:

- wczytaj plik do pamięci
- pobierz liczbę stron
- użyj funkcji ‘convert_from_path’ , aby podzielić plik na pojedyncze JPG
- zapisz pojedyncze JPG jako pliki

Tym razem algorytm wykonuje się w zaledwie 9.2 sekundy, ale istnieje możliwość przyspieszenia go poprzez zwiększenie liczby wątków biorących udział w operacji. Po wyborze dwóch wątków czas wykonania to 7.4s natomiast przy czterech 7.7s. Oznacza to, że przy wykorzystaniu jednego procesora logicznego nasz algorytm przyspieszył prawie 18-krotnie.