JavaScript

JavaScript jest obiektowym językiem programowania. Zawiera podstawowe biblioteki obiektów, takich jak listy oraz zestaw elementów języka, takich jak operatory, struktury kontroli. JavaScipt może być przeznaczony do różnych celów poprzez uzupełnianie go o dodatkowe obiekty, na przykład:

- Po stronie klienta - rozszerza JavaScript poprzez zapewnienie obiektom kontroli nad przeglądarką i jego DOM(Document Object Model)

Na przykład zezwala aplikacji umieścić elementy na formularzu HTML i reaguje na zdarzenia użytkownika, takie jak kliknięcie myszką oraz nawigacja po stronie.

- Po stronie serwera - rozszerza JavaScript poprzez dostarczanie obiektów istotnych do uruchomienia JavaScript na serwerze

Na przykład pozwala aplikacji na komunikację z bazą danych, zapewnia ciągłość przesyłu informacji z jednego wezwania do kolejnego aplikacji lub wykonuje manipulacje plikami na serwerze.