RabbitMQ

RabbitMQ jest oprogramowaniem kolejkowania wiadomości nazywany menadżerem kolejkowania. Mówiąć wprost, jest to oprogramowanie, gdzie mogą być zdefiniowane kolejki, aplikacje mogą sie połączyć do kolejki i przesłać na nim wiadomość. Wiadomość może zawierać wszelkiego rodzaju informacje(na przykład informacja o procesie/zadaniu, które powinno się zacząć na innej aplikacji). Wiadomość jest przechowywana do czasu, aż połączy sie aplikacja, która ma otrzymać wiadomość, a następnie jest zdejmowana z kolejki. Następnie aplikacja, która otrzymała wiadomość przetwarza ją w odpowiedni sposób.