PostgreSQL

PostgreSQL jest ogólnodostępnym relacyjnym systemem zarządzania bazą danych(DBMS) opracowanym przez zespół wolontariuszy na całym świecie. PostgreSQL nie jest kontrolowany przez żadną korporację ani żaden inny podmiot prywatny. PostgreSQL wspiera transakcje, podselekcje, triggery, klucze obce więzów integralności. Działa na wielu platformach.