Sass

Sass jest rozbudowanym CSS, który dodaje siły i elegancji do podstawowego języka. Pozwala używać zmiennych, zagnieżdżonych reguł, mixinów oraz więcej, a to wszystko za pomocą w pełni kompatybilnej składni CSS. Sass pomaga utrzymać duże arkuszestylów dobrze zorganizowane i uzyskać małe. Działa szybko, zwłaszcza z biblioteką stylów Compass.