Django REST framework

Django REST framework (DRF) jest potężnym i elastycznym zestawem narzędzi do budowania Web API. Kilka powodów dla których warto używać django rest frameworka:

- Web API z możliwością wyszukiwania jest ogromnie użyteczna dla programistów

- Zasady uwierzytelniania w tym pakiety dla OAuth i OAuth2

- Serylizacja, która obsługuje źródla danych zarówno ORM jak i non-ORM

- Ogromna dokumentacja i wielkie wsparcie społeczności.