CSS3

CSS3 jest iteracją standardowego CSS stosowanego do stylizacji oraz formatowania stron internetowych. Wykorzystuje standard z CSS2 z pewnymi zmianami i ulepszeniami. Kluczową zmianą jest podział na osobne moduły. Niektóre z modułów CSS3:

- Efekty tekstowe

- Selektory

-Animacje

- Interfejs użytkownika

- WIelokrotny układ kolumn

- transformacje 2D/3D