jQuery

jQuery jest biblioteką JavaScript, która zezwala programistom na dodawanie dodatkowych funkcjonalności do ich stron internetowych. Jest ogólnie dostępna. W ostatnich latach jQuery stała się najbardziej popularną biblioteką używaną przez programistów stron internetowych. Aby zaimplementować jQuery, programista musi po prostu odwołać plik jQuery Javascript w kodzie HTML. Gdy biblioteka jQuery jest załadowana, strona internetowa może wywołać dowolną funkcję jQuery obsługiwaną przez bibliotekę.