Bitbucket pipelines

Continuous Integration inaczej Ciągła Integracja (CI)  to dobra praktyka programistyczna polegająca na ciągłym sprawdzaniu integralności kodu. Dzięki narzędziom takim jak np. pytest czy codecov w łatwy sposób można sprawdzić czy nowopowstały kod programistyczny działa poprawnie oraz w jakim zakresie ma pokrycie w testach. Pozwala to na wcześniejsze wykrycie błędów, już na etapie odsyłania kodu do repozytorium.