Celery

Celery jest prostym, elastycznym oraz niezawodnym systemem rozproszonym służącym do przetwarzania ogromnych ilości wiadomości, zapewniając jednocześnie operacje z narzędziami wymaganymi do utrzymania takiego systemu. Jest kolejką zadań z naciskiem na przetwarzanie w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym wspieraniu planowania zadań.