MySQL

MySQL jest ogólnodostępnym relacyjnym systemem zarządzania bazą danych opartym na strukturalnym języku zapytań(SQL). Działa praktycznie na wszystkich plarformach, wliczając w tym Linuxa, Unixa, Windowsa. MySQL jest najczęściej związany z aplikacjami internetowymi oraz publikacjami online.