AngularJS

AngularJS jest frameworkiem opartym na języku JavaScript używanym do tworzenia dynamicznych stron internetowych. Pozwala nam używać HTML'a jako języka szablonów oraz umożliwia rozszerzenie składni HTML w taki sposób, aby komponenty naszej aplikacji zostały przedstawione w sposób prosty i zrozumiały. Angular odczytuje strone z zawartym HTML, który ma wbudowane niestandardowe tagi atrybutów. Interpretuje te atrybuty jako dyrektywy, które łączą wejśćia bądź wyjścia części strony do modelu, który jest reprezentowany przez standardową zmienną JavaScript.

AngularJS

Projekty wykorzystujące AngularJS